نامه پهلوی

نظر شما:

نامه حمید کرمی یزدی کارمند بانک صادرات ایران به حسین ملک در مورد تقاضای واگذاری قطعه زمین در وکیل آباد به وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۳۵
موضوع اثر : نامه حمید کرمی یزدی کارمند بانک صادرات ایران به حسین ملک
تاریخ خلق : ۶ شهریور ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان