نامه پهلوی

نظر شما:

نامه از خانمی به نام بی بی زهرا از مشهد به حسین ملک و عرض ارادت و تشکر از عنایات وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۳۶
موضوع اثر : نامه از خانمی به نام بی بی زهرا از مشهد به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۰ شهریور ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان