نامه پهلوی

نظر شما:

نامه پرویز خاکسار به حسین ملک در مورد وضعیت شغلی خود به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۳۹
موضوع اثر : نامه پرویز خاکسار به حسین ملک
تاریخ خلق : ۲۴ شهریور ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان