نامه خانم شکوه به حسین ملک در مورد مسافرت به مشهد و اقامت در هتل به تاریخ ۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه خانم شکوه به حسین ملک در مورد مسافرت به مشهد و اقامت در هتل به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۴۰
پدید آورندگان : شکوه (نویسنده)
موضوع اثر : مسافرت به مشهد
تاریخ خلق : ۲۴ شهریور ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان