نامه پهلوی

نظر شما:

نامه کلثوم آبتین همسر علی اخوان از آمل به حسین ملک در مورد ورشکستگی همسر خود و تقاضای پرداخت وام به ایشان به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۴۳
موضوع اثر : نامه کلثوم آبتین همسر علی اخوان از آمل به حسین ملک
تاریخ خلق : ۲۷ شهریور ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان