نامه کلثوم به حسین ملک در مورد ورشکستگی همسر خود و تقاضای پرداخت وام به ایشان ۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه کلثوم آبتین همسر علی اخوان از آمل به حسین ملک در مورد ورشکستگی همسر خود و تقاضای پرداخت وام به ایشان به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۴۳
پدید آورندگان : کلثوم (نویسنده)
موضوع اثر : پرداخت وام
تاریخ خلق : ۲۷ شهریور ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان