نامه پهلوی

نظر شما:

نامه علی اصغر بلوری به حسین ملک در مورد نقل مکان از مشهد به تهران و تقاضای واگذاری یک قطعه زمین به وی جهت ساخت مسکن به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۴۴
موضوع اثر : نامه علی اصغر بلوری به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۵ مهر ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان