نامه حسن زارع به حسین ملک در مورد همکاری جهت تدوین آثار ملا مهدی نراقی به تاریخ ۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه حسن زارع به حسین ملک در مورد همکاری جهت تدوین آثار ملا مهدی نراقی به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۴۷
پدید آورندگان : حسن زارع (نویسنده)
موضوع اثر : همکاری جهت تدوین آثار
تاریخ خلق : ۲۰ مهر ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کتابخانه ملی ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان