نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ناصر خاتمی از لاهور پاکستان به حسین ملک و احوال پرسی وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۴۹
موضوع اثر : نامه ناصر خاتمی از لاهور پاکستان به حسین ملک
تاریخ خلق : ۲۹ مهر ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان