نامه پهلوی

نظر شما:

نامه بهرام مهدوی فرزند محمد تقی مهدوی ملک التجار خراسان به حسین ملک در مورد وضعیت خود و تقاضای مساعدت به وی به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۵۳
موضوع اثر : نامه بهرام مهدوی فرزند محمد تقی مهدوی ملک التجار خراسان به حسین ملک
تاریخ خلق : ۵ آبان ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان