نامه پهلوی

نظر شما:

نامه محمود مهران مدیر عامل سازمان حفاظت آثار باستانی ایران به پیرنیا استاندار خراسان و نایب التولیه آستان قدس در مورد تعمیر بنای امامزاده محمد عابد کافک به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۵۴
موضوع اثر : نامه محمود مهران مدیر عامل سازمان حفاظت آثار باستانی ایران به پیرنیا استاندار خراسان
تاریخ خلق : ۵ آبان ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان