نامه پهلوی

نظر شما:

نامه حسین فردو از مشهد به حسین ملک در مورد صدور اجازه تعلیف گوسفندان وی در باغ متعلق به حسین ملک به تاریخ ۱۳۴۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۵۶
موضوع اثر : نامه حسین فردو از مشهد به حسین ملک
تاریخ خلق : ۵ آبان ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان