نامه های حسین ملک به نیابت تولیت آستان قدس رضوی درباره کارخانه قند چناران، حفر چاه و قنات حاج نصیر ۱۳۴۷ش پهلوی

نظر شما:

نامه های حسین ملک به نیابت تولیت آستان قدس رضوی در خصوص کارخانه قند چناران، حفر چاه و نحوه استفاده کارخانه از قنات حاج نصیر و تبریک اعیاد به تاریخ ۱۳۴۷ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۲۷۹
پدید آورندگان : حسین ملک (نویسنده)
موضوع اثر : کختلف
تاریخ خلق : ۱۳۴۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی/کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان