نامه پهلوی

نظر شما:

نامه جواد فروتن به حسین ملک در مورد وصول قبوض اجاره خانه های مسکونی کشاورزان حاج نصیر و چناران به تاریخ ۱۳۴۸ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۳۱۱
موضوع اثر : نامه جواد فروتن به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۵ شهریور ۱۳۴۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان