برگ ممیزی پهلوی

نظر شما:

یک برگ ممیزی در مورد تعیین مالیات و عوارض نوسازی ساختمان مسکونی خانم ملوک پور سالاری و کپی سند مالکیت ساختمان مذکور به تاریخ ۱۳۴۹ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۳۵۸
موضوع اثر : یک برگ ممیزی در مورد مالیات و عوارض نوسازی
تاریخ خلق : ۱۴ تیر ۱۳۴۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان