گواهی پهلوی

نظر شما:

گواهی سرلشکر حسین سیاسی در مورد ارسال یک جلد ظفرنامه به اداره روابط عمومی ستاد بزرگ ارتشتاران به تاریخ ۱۳۴۸ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۳۶۱
موضوع اثر : گواهی سرلشکر حسین سیاسی در مورد ارسال یک جلد ظفرنامه
تاریخ خلق : ۲۴ آذر ۱۳۴۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, گواهی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان