گواهی پهلوی

نظر شما:

گواهی سرلشکر حسین سیاسی در مورد پیرامون فعالیت منظم احمد سهیلی خوانساری در مقام مدیریت کتابخانه ملک به تاریخ ۱۳۵۰ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۳۷۸
موضوع اثر : گواهی سرلشکر حسین سیاسی
تاریخ خلق : ۲۵ تیر ۱۳۵۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, گواهی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان