نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ضابط شیری ساکن تهران به حسین ملک و تقاضای مساعدت به وی جهت تهیه مسکن و ازدواج به تاریخ ۱۳۵۱ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۴۲۶
موضوع اثر : نامه ضابط شیری ساکن تهران به حسین ملک
تاریخ خلق : ۴ فروردین ۱۳۵۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان