نامه پهلوی

نظر شما:

نامه هاجر رویانی ساکن تهران به حسین ملک در مورد وضعیت خانواده خود و تقاضای واگذاری مقداری زمین به وی به تاریخ ۱۳۵۱ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۴۳۱
موضوع اثر : نامه هاجر رویانی ساکن تهران به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۵ فروردین ۱۳۵۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان