نامه پهلوی

نظر شما:

نامه سید جعفر شهیدی از یادنامه علامه امینی به احمد سهیلی خوانساری در مورد ارسال مقاله به یادنامه فوق جهت چاپ به تاریخ ۱۳۵۱ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۴۵۴
موضوع اثر : نامه سید جعفر شهیدی از یادنامه علامه امینی به احمد سهیلی خوانساری
تاریخ خلق : ۱۳۵۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان