نامه پهلوی

نظر شما:

نامه محمد علی فقیه رئیس دانشگاه آذربادگان به احمد سهیلی خوانساری در مورد ارسال کارت عضویت وی در ششمین کنگره تحقیقات ایرانی به تاریخ ۱۳۵۳ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۵۰۳
موضوع اثر : نامه محمد علی فقیه رئیس دانشگاه آذربادگان به احمد سهیلی خوانساری
تاریخ خلق : ۲۶ اسفند ۱۳۵۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان