نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ایرج افشار از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به احمد سهیلی خوانساری در مورد ارسال متن سخنرانی خود در مجمع بحث درباره افکار صائب به تاریخ ۱۳۵۴ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۵۲۷
موضوع اثر : نامه ایرج افشار از کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران به احمد سهیلی خوانساری
تاریخ خلق : ۱۱ بهمن ۱۳۵۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان