نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ماهیار نوایی رئیس موسسه آسیایی به رئیس کتابخانه ملک و تقاضای ارائه اطلاعات در مورد یک نسخه خطی موجود در آنجا و پاسخ کتابخانه ملک به نامه مذکور به تاریخ ۱۳۵۵ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۵۴۹
موضوع اثر : نامه ماهیار نوایی رئیس موسسه آسیایی به رئیس کتابخانه ملک
تاریخ خلق : از ۱۳ خرداد ۱۳۵۵ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۵ خرداد ۱۳۵۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آستان قدس رضوی, تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان