نامه پهلوی

نظر شما:

نامه ایرج افشار دبیر ثابت کنگره تحقیقاتی ایرانی به احمد سهیلی خوانساری و دعوت از وی جهت حضور در هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی و یک برگ فرم عضویت این کنگره به تاریخ ۱۳۵۵ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۵۵۲
موضوع اثر : نامه ایرج افشار دبیر ثابت کنگره تحقیقاتی ایرانی به احمد سهیلی خوانساری
تاریخ خلق : خرداد ۱۳۵۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان