نامه پهلوی

نظر شما:

نامه سرلشکر حسین سیاسی به عزت ملک سودآور در مورد انتخاب آقای عبداله انوار به عنوان کارشناس ناظر و تقاضای شرکت در کمیسیون کتابخانه به تاریخ ۱۳۵۶ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۵۹۴
موضوع اثر : نامه سرلشکر حسین سیاسی به عزت ملک سودآور
تاریخ خلق : ۳ اسفند ۱۳۵۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان