گواهی پهلوی

نظر شما:

یک برگ گواهی احمد سهیلی خوانساری سرپرست کتابخانه ملک در مورد اشتغال به کار سابق احمد بزارغی در آن کتابخانه به تاریخ ۱۳۵۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۶۱۲
موضوع اثر : یک برگ گواهی احمد سهیلی خوانساری سرپرست کتابخانه ملک
تاریخ خلق : ۳ اردیبهشت ۱۳۵۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, گواهی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان