گواهی پهلوی

نظر شما:

یک برگ گواهی احمد سهیلی خوانساری سرپرست کتابخانه ملک در مورد اشتغال به کار صادقانه علیرضا نجم در آن کتابخانه به تاریخ ۱۳۵۷ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۶۲۴
موضوع اثر : گواهی اشتغال به کار
تاریخ خلق : ۲ آبان ۱۳۵۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, گواهی
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان