نامه حسن پهلوان حسین به عبدالعلی گویا در مورد ارسال فهرست اسامی کتابهای نهج البلاغه، شرح و ترجمه آن ۱۳۵۹ش جمهوری اسلامی

نظر شما:

نامه حسن پهلوان حسین رئیس کتابخانه ملی ملک به عبدالعلی گویا مدیر کتابخانه و موزه ملک در مورد ارسال فهرست اسامی کتابهای نهج البلاغه، شرح و ترجمه آن به تاریخ ۱۳۵۹ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۶۴۶
پدید آورندگان : حسن پهلوان حسین (نویسنده)
موضوع اثر : ارسال فهرست اسامی کتابهای نهج البلاغه
تاریخ خلق : ۳۰ مهر ۱۳۵۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : فهرست کتاب ها, تهران