نامه اداری جمهوری اسلامی

نظر شما:

نامه عبدالعلی گویا مدیر کتابخانه و موزه ملک به هدایت الله کریم زاده صحاف کتابخانه و اظهار قدردانی و تشکر از وی به تاریخ ۱۳۶۳ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۷۲۶
موضوع اثر : نامه عبدالعلی گویا مدیر کتابخانه و موزه ملک به هدایت الله کریم زاده صحاف کتابخانه
تاریخ خلق : ۲۷ اسفند ۱۳۶۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آستان قدس رضوی, تهران