دستور جلسه/تصویب نامه جمهوری اسلامی

دستورات هیجدهمین جلسه هیات امناء کتابخانه و موزه ملی ملک همراه با تصویب نامه و گزارشی از مصوبات جلسه به تاریخ ۱۳۶۵ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۷۶۹
موضوع اثر : دستورات هیجدهمین جلسه هیات امناء کتابخانه و موزه ملی ملک
تاریخ خلق : ۹ بهمن ۱۳۶۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک