نامه رئیس دانشگده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام مسعود عربستان به کتابخانه ملک درمورد ارسال فهرستی از کتاب های مورد نیاز آنجا ۱۳۷۲ش جمهوری اسلامی

نظر شما:

نامه رئیس دانشگده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه امام مسعود عربستان به کتابخانه ملک درمورد ارسال فهرستی از کتاب های مورد نیاز آنجا به تاریخ ۱۳۷۲ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۱۷۸۵
موضوع اثر : ارسال فهرست کتاب
تاریخ خلق : ۱ بهمن ۱۳۷۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, فهرست کتاب ها