اعلان نامه

نظر شما:

چند برگ اعلان نامه در مورد حکم دادگاه تجدید نظر املاک واگذاری درباره محکومیت هادی ابوالفتح، علی اکبر و باقر وکیلی، موسی گودرزی و باقر شهیدی متصرفین املاک آستان قدس رضوی به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۰۰۷
موضوع اثر : چند برگ اعلان نامه در مورد حکم دادگاه تجدید نظر املاک
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : آستان قدس رضوی