نامه شخصی پهلوی

نظر شما:

نامه حسن ملک از مشهد به حسین ملک در مورد عدم پرداخت مال الاجاره توسط مستاجرین به تاریخ ۱۳۱۳ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۰۸۳
موضوع اثر : نامه حسن ملک از مشهد به حسین ملک
تاریخ خلق : ۱۵ فروردین ۱۳۱۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان