عقدنامه بین آقا میرزا محمدحسین فرزند محمدباقر نصرآبادی و جمیله سلطان فرزند محمدمهدی تاجر اصفهانی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین آقا میرزا محمدحسین فرزند محمدباقر نصرآبادی و جمیله سلطان فرزند محمدمهدی تاجر اصفهانی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۱۱۰
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : شعبان ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱ متر و ۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۶۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
فروشنده : علی طهماسبی
برچسب‌ها : کاغذ, عقدنامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان