یک برگ دعا به چاپ سنگی در مورد در امان ماندن از شر جن و مریضی و ...

نظر شما:

یک برگ دعا به چاپ سنگی در مورد در امان ماندن از شر جن و مریضی و ...
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۱۳۷
موضوع اثر : در امان ماندن از شر جن و مریضی و ...
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : دعاها, چاپ سنگی