نامه جمهوری اسلامی

نامه محمد اسماعیل فدائی نژاد رئیس دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی به رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک در مورد خرید نشریات پیام مدیریت و کمال مدیریت به تاریخ ۱۳۸۳ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۱۶۰
موضوع اثر : نامه محمد اسماعیل فدائی نژاد رئیس دانشکده علوم اداری دانشگاه شهید بهشتی به رئیس کتابخانه و موزه ملی ملک
تاریخ خلق : ۱۱ اسفند ۱۳۸۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک