نامه/رسید پهلوی

نظر شما:

نامه های حسین ملک به جواد فروتن در مورد برخی املاک خراسان به تاریخ ۱۳۱۶ش به خط تایپی
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۱۹۴
موضوع اثر : نامه های حسین ملک به جواد فروتن
تاریخ خلق : ۱۳۱۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان