استشهادنامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

استشهادنامه ای با مهر افراد مختلف در مورد مصالحه نامه بین معین السادات با حسین ملک به تاریخ ۱۳۳۵ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۰۵
موضوع اثر : استشهادنامه ای با مهر افراد مختلف
تاریخ خلق : ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۸۲ سانتیمتر) عرض (۳۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : مصالحه نامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان