فهرست پهلوی

نظر شما:

صورت هزینه ها و درآمدهای حسین ملک در آذر ماه ۱۳۳۴ش به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۴۰
موضوع اثر : صورت هزینه ها و درآمدهای حسین ملک
تاریخ خلق : آذر ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان