مبایعه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مبایعه نامه بین بابای بزار و محمد کفاشی پسران رجبعلی صباغ عرب تهرانی با دوستعلی خان صندوقدار در مورد ملکی در خارج دروازه شمیران به تاریخ احتمالا ۱۲۳۱ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۵۸
موضوع اثر : مبایعه نامه بین بابای بزار و محمد کفاشی
تاریخ خلق : ۱۲۳۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان