فرمان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه در مورد برقراری مواجب برای ملا حسنعلی کاشانی به تاریخ ۱۲۸۲ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۶۷
موضوع اثر : فرمان ناصرالدین شاه
تاریخ خلق : شعبان ۱۲۸۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۳۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان