فرمان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فرمان ناصرالدین شاه قاجار در مورد برقراری مواجب ملا حسینعلی کاشانی در حق ورثه وی به تاریخ ۱۲۹۹ق به خط شکسته تحریری و پنج مهر
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۷۱
موضوع اثر : فرمان ناصرالدین شاه قاجار
تاریخ خلق : رمضان ۱۲۹۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۳ سانتیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, فرمان
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان