مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین محمد علی منوچهری نائینی با پسرش میرزا محمد تقی در مورد تعدادی ملک در نائین به تاریخ ۱۳۰۱ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۷۲
موضوع اثر : مصالحه نامه بین محمد علی منوچهری نائینی با پسرش
تاریخ خلق : شعبان ۱۳۰۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان