مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین میرزا محمدرضا با برادر خود میرزا ابوالحسن در مورد دکان بقالی و علافی به تاریخ ۱۳۱۷ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۷۵
موضوع اثر : مصالحه نامه بین میرزا محمدرضا با برادر خود میرزا ابوالحسن
تاریخ خلق : ۳ جمادی‌الثانی ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان