مصالحه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه بین گوهر بیگم خانم همسر آقا شیخ محمد تقی با همسرخود در مورد مهریه و نفقه به تاریخ ۱۳۳۱ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۷۹
موضوع اثر : مصالحه نامه بین گوهر بیگم خانم همسر آقا شیخ محمد تقی با همسرخود
تاریخ خلق : ۲۲ شوال ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, مصالحه نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان