مصالحه نامه پهلوی

نظر شما:

مصالحه نامه بین آسیه خانم دختر شیخ محمدرضا پیشنماز با میرزا ابراهیم برادرزاده خود در مورد یک باب خانه در محله شاه آباد به تاریخ ۱۳۴۸ق به خط شکسته تحریری و سه مهر
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۸۱
موضوع اثر : مصالحه نامه بین آسیه خانم دختر شیخ محمدرضا پیشنماز با میرزا ابراهیم برادرزاده خود
تاریخ خلق : ۲۳ ربیع‌الاول ۱۳۴۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : تهران, مصالحه نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان