عقدنامه بین محمد ابراهیم فرزند عبدالغفور و زینب خانم به تاریخ ۱۲۳۷ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عقدنامه بین محمد ابراهیم فرزند عبدالغفور و زینب خانم به تاریخ ۱۲۳۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۲۲۸۷
موضوع اثر : عقدنامه
تاریخ خلق : ۲۲ ذیحجه ۱۲۳۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۶۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : عقدنامه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان