وقفنامه ۵ باب دکان در محله بازار طهران توسط اقا مهدی ملک التجار در سال ۱۲۷۱ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

وقفنامه ۵ باب دکان و یک دکه در محله بازار طهران جنبمسجد در سه راه حمام چالتوسط اقا مهدی ملک التجار در سال ۱۲۷۱ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۳۲۷۷
موضوع اثر : وقفنامه
تاریخ خلق : از ۱۳ ذیقعده ۱۲۷۱ قمری (قرن ۱۴) تا نامعلوم
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۴۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان