نامه پهلوی

نظر شما:

مکاتبات آستان قدرس رضوی با کتابخانه و موزه ملی ملک پیرامون صدور سند مالکیت مستغلات موقوفه بخش هشت تهران از تاریخ ۱۳۵۲ش تا ۱۳۵۳ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۳۳۰۴
موضوع اثر : مکاتبات آستان قدرس رضوی با کتابخانه و موزه ملی ملک
تاریخ خلق : از ۱۳۵۲ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۳۵۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان