اجاره نامه پهلوی

نظر شما:

اجاره نامه بین نورمحمدخان امیری مستاجر املاک حسین ملک و علی‌محمد گوهری‌قرایی پیرامون مزارع چشمه‌سار٬ النگ‌سار٬ آب رودخانه پلاک ۵۷ و چند قطعه زمین دیگر به تاریخ ۱۳۳۴ش
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۳۳۰۷
موضوع اثر : اجاره نامه بین نورمحمدخان امیری مستاجر املاک حسین ملک و علی‌محمد گوهری‌قرایی
تاریخ خلق : ۱۳۳۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : اجاره نامه
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان